Oferta

Realizujemy zadania komunalne na rzecz Gminy Bełchatów takie jak :

– utrzymanie i budowa dróg gminnych,
– budowa i eksploatacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
– obsługa ujęć wody ,
– obsługa oczyszczalni ścieków
– inne prace powierzone przez Gminę Bełchatów.

Przedsiębiorstwo także wykonuje usługi dla prywatnych zleceniodawców.
Cały czas podnosimy jakość wykonywanych usług .

Skontaktuj się z nami i dowiedz się w czym i jak możemy Ci pomóc.
E-mail: sekretariat@pkgb.pl
Tel : 44 632 33 24

Świadczymy usługi

BUDOWLANE, WODNO-KANALIZACYJNE i DROGOWE

-budowę chodników , układanie kostki , równanie terenu , nawożenie ziemi,
-budowę sieci wodociągowych ,
-budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
-wykonywanie przyłączy gazowych, wodnych i kanalizacyjnych,
-oznakowanie poziome i pionowe dróg i placów , remonty dróg,
-utrzymanie i budowa dróg gminnych,
-budowę rowów melioracyjnych,
-zimowe utrzymanie dróg , ( piaskarki , solarki , pługi )
-budowę sieci energetycznych i elektrycznych,
-udrażnianie sieci kanalizacyjnych,

TRANSPORTOWE

-wynajem pojazdu do przewozu (8 osób) z możliwością przewozu osób niepełnosprawnych,
-wynajem zwyżki do 12 m ( do 200 kg ),
-wywóz nieczystości płynnych ( jednorazowo do 16,5m )

ROLNICZE

-Kosiarką z wysięgnikiem,
-Kosiarką rotacyjna,
-Bieżące utrzymanie zieleni

USŁUGI SPRZĘTOWE

-Ciągnik rolniczy 130 km z przyczepą,
-Ciągnik dostosowany do koszenia traw i krzewów,
-Walec drogowy ,
-Wywrotki , Koparko – Ładowarki , Mini koparka,
-Rębaki do drewna , WUKO do czyszczenia kanalizacji , Zagęszczarki do gruntu.