Przedsiębiorstwo Komunikacji,
Transportu i Usług Komunalnych

Gminy Bełchatów Spółka z o.o.

Realizujemy zadania komunalne na rzecz Gminy Bełchatów, a także dla klientów indywidualnych.

Aktualności

Informacja

Wnioski o wydanie warunków technicznych na przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz inne sprawy związane z odbiorem technicznym tych przyłączy – proszę kierować do Urzędu Gminy Bełchatów, ul. Kościuszki 13.

Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów Sp. z o.o. prosi o dokonywanie wszelkich wpłat wyłącznie na konto Spółki oraz zawieranie umów na wywóz nieczystości drogą telefoniczną (umowy będą przygotowane do podpisu i odbioru w terminie wskazanym na stronie internetowej PKTiUK Gminy Bełchatów Sp. z o.o. i Urzędu Gminy Bełchatów.

Numery kont na które można dokonywać wpłat:
58 1050 1461 1000 0024 0074 6554 ING Bank Śląski
47 8965 0008 2001 0063 4117 0001 BS Bełchatów