Przedsiębiorstwo Komunikacji,
Transportu i Usług Komunalnych

Gminy Bełchatów Spółka z o.o.

Realizujemy zadania komunalne na rzecz Gminy Bełchatów, a także dla klientów indywidualnych.

Aktualności

Informacja

Wnioski o wydanie warunków technicznych na przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz inne sprawy związane z odbiorem technicznym tych przyłączy – proszę kierować do Urzędu Gminy Bełchatów, ul. Kościuszki 13.

Kontakt do Urzędu Gminy Bełchatów: 44-632-52-11

  • Zgłaszanie wywozów nieczystości płynnych : 44-632-33-24

Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów Sp. z o. o. prosi o dokonywanie wszelkich wpłat na konto Spółki:

Numery kont na które można dokonywać wpłat:
58 1050 1461 1000 0024 0074 6554 ING Bank Śląski
47 8965 0008 2001 0063 4117 0001 BS Bełchatów


Biuro obsługi klienta PKTiUK Gminy Bełchatów : 44 632 33 24

Zawieranie umów na wywóz nieczystości odbywa się Biurze obsługi klienta na Ul. Czaplinieckiej 151 w Bełchatowie. Podczas sporządzania umowy należy udokumentować swoją tożsamość dowodem osobistym.