O firmie

Zarząd spółki

Zgromadzenie Wspólników:
Wójt Gminy Bełchatów

Struktura udziałów:
Gmina Bełchatów – 100%

Prezes Zarządu
Mateusz Rogut

Rada nadzorcza:
Dariusz Grochocki – Przewodniczący
Tomasz Jachymek- Wiceprzewodniczący
Sławomir Malinowski – Członek RN
Jarosław Brózda – Sekretarz